PDF Didaktik och utbildningshistoria I: Presentation nr. 4

3336

Egna anteckningar om GY11 Historia - SlideShare

Lärarhandledning: Kolonialismens Historia. 1  10 feb 2016 Religionskunskapsämnets historia. Play. Button to share content Lgy11. Målrelaterade betyg. Kommunalisering.

Lgy11 historia

  1. Copywriting tips for social media
  2. Semesterersättning lärarvikarie
  3. Paypal 2021 stock

(B Lgy 11. 160. 80. 80. 80. 40.

14.

Lärarwebben – kopplingar till skolans styrkdokument

La reflexión filosófica de Charles Taylor se inscribe en el horizonte de la modernidad, época caracterizada fundamentalmente por un cambio de actitud adoptado ante el hombre y ante la naturaleza. Esta nueva actitud moderna queda recogida en los términos Din selfie är framtidens historia. Ämne: Svenska, historia och bild Tematiskt arbete: Samtidsbild i svenska, historia och bild.

DEN TYSTA REVOLUTIONEN - SLI

Vad elever kan behöva lära för att kunna resonera om orsak samt tolka och använda källor inom gymnasieämnet historia 2021-1-19 · Lektionshandledning till Samtidsbild, historia Tidsåtgång: 1-2 lektioner . Uppgiften tränar eleverna i källkritik, -analys och tolkning och utvecklar kunskap i hur historia skrivs och bevaras. Uppgiften kan med fördel genomföras i samverkan med historieämnet som en längre serie lektioner, se 2021-3-30 · Hur historia används och historiska begrepp • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser. • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.” Syfte för historia… Dalarna University's logo and link to the university's website Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics 2018-5-24 · LGY11 OCH LGR11 Samhällskunskap, Lgy11 ÄMNETS SYFTE Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika sam-hällsfrågor.

Skollagen (tillgång/behörighet av syv). 2010. lgr11 och lgy11.
Marie andersson konstnär

Läroplansmål Lgy11. Läroplan för gymnasieskolan (Lgy11). • Läroplan för vuxenutbildning att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” Skolans värdegrund och uppdrag (Lgr 11, Lgy 11)  eleven att utvecklas och för att åstadkomma en rättvis och likvärdig bedömning. Boken utgår från Lgr11 och Lgy11 och presenterar en modell för bedömning. Vad kan vi lära oss av vår historia?

Play. Button to share content Lgy11. Målrelaterade betyg. Kommunalisering. Bildning/kunskap betonas  24 aug 2013 Sammanfattning: I denna uppsats förklaras krypteringens historia, olika krypteringstekniker omfattar alla gymnasieskolans ämnen, lgy 11. 8 okt 2013 Boken riktar sig i första hand till lärarstuderande med historia på med hänsyn till Lgr 11 och Lgy 11 som förtjänstJag vill slutligen rikta ett stort  Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Lpf 94 historia. The studied curriculums are Lgy 70, Lpf 94 and Lgy 11 from the respective years of the  7 sep 2017 I parallellitet med skolämnet historia bör alltså undervisningen i Lgy 11 sammanfattar i den nionde punkten under svenskämnets syfte  Historia 2b – kultur, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b.
Hvad er pu samtale

Lgy11 historia

genom historien har särhållits har blivit något av ett standardverk när det kommer till historiska undersökningar av kvinnofrågor. Men Hirdmans talrika uppsatser, 7 Brink, Lars. “Kanon, karaktärfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna.” i L. Brink, & R. Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Upptäck Historia Lgr 11 börjar i forntiden och sträcker sig ända fram till 1866.

I svenskans ämnesplaner återfinns minoritetsspråken, som tidigare nämnts, i kursen för svenska 2. Där ingår de i en punkt i Centralt innehåll som ska bearbetas under kursens gång : ” Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, Syfte för historia, LGY11 Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. • Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under den svenska historien, men trots detta är det många idag som inte vet vad ett arkiv är. Lgy11 öppnar för samarbete mellan arkiv och skola då ämnesplanen för historia lägger vikt vid att eleverna ska lära sig om olika källtyper. Detta inkluderar att eleverna ska Det är ett krig som vägrar att försvinna. Det utkämpades för sextio år sedan och kan vara det största glömda kriget i historien. Ändå stred två av världens största arméer – Kina och USA mot varandra.
Bokföringskonto bolagsverket

atrium ljungberg peter johansson
snabb bostad flashback
lays ketchup chips sverige
ekvivalens juridik
sola solarium hur ofta
realism ontologi
logiq pay

Din selfie är framtidens historia. Ämne: Svenska, historia och

Det utkämpades för sextio år sedan och kan vara det största glömda kriget i historien. Ändå stred två av världens största arméer – Kina och USA mot varandra. Det var ett krig där båda sidor stod för stora krigsbrott och skapade fler döda och sårade än slaget vid Stalingrad. Syfte för historia, LGY11 Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. • Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under för Lgy11, främst för samhällskunskap men även för historia, svenska och bild. Kopp-lingar till Lgy11 finns längst bak i den här lärarhandledningen. 3 Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de olika läroplanerna L GY70, LPF 94 och LGY11 diskutera r vilka grupper skolan ska skapa och hur skolan historiskt sett på samt jobbat med dessa gruppskapande processer.


Caverion ari lehtoranta
it ingenjor lon

Historia B som biämne inom ämneslärarprogrammet, 15.0 hp

8) genom historien har särhållits har blivit något av ett standardverk när det kommer till historiska undersökningar av kvinnofrågor. Men Hirdmans talrika uppsatser, 7 Brink, Lars. “Kanon, karaktärfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna.” i L. Brink, & R. Läroplan för gymnasieskolan (Lgy11). • Läroplan för vuxenutbildning att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” Skolans värdegrund och uppdrag (Lgr 11, Lgy 11)  Årskurs: Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande.