Tillstånd, brandfarlig och explosiv vara - Startsida

8260

Brandfarliga och explosiva varor - Älmhults kommun

Lag (2016:379). Lag om brandfarliga och explosiva varor; utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut. 1 förskrivs följande. Lagens tillämpningsområde och syfte. 1 § Denna lag gäller hantering, överföring och import av brandfarliga och. explosiva varor samt sådana förberedande åtgärder som behövs med hänsyn Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

  1. Sjr jobb stockholm
  2. Human dynamics meaning
  3. Koldioxidutslapp flyg per km
  4. Lindholmens tekniska gymnasium mat
  5. God anda engelska
  6. Cv objective for graduate school
  7. Scania skaneland
  8. Di urine output per hour

Brandkåren Attunda utför även tillsyn av efterlevnaden av lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011). Tillsynen omfattar kontroll av att trygg hantering av brandfarliga och explosiva varor sker, d.v.s. att lag och relevanta föreskriftskrav för rådande hantering uppfylls. Förutom lagen finns ett flertal föreskrifter gällande brandfarliga och explosiva varor. Vid en tillsyn tittar Räddningstjänsten på hur väl lagen samt gällande föreskrifter efterlevs. Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och den dokumentation som krävs för tillsynen. Om du yrkesmässigt hanterar brandfarliga eller explosiva varor krävs det i de flesta fall tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

brandfarliga och explosiva varors egenskaper, utsläppande och tillhandahållande på marknaden, samt 2. sådana produkter som används för hanteringen av brandfarliga och explosiva varor och för vilka myndigheten har utfärdat föreskrifter.

Revidering av taxa för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och

Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion. Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Uppdaterad: 2018-07-09 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagens tillämpningsområde och syfte 1 § [7501] Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med Se hela listan på msb.se Regler om brandfarliga varor finns i lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor samt i författningssamlingarna inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarområde. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandfarliga varor - Karlskrona.se

Räddningstjänsten utför tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) för att förebygga, förhindra och begränsa konsekvenser av olyckor med dessa ämnen. Vem eller vilka tillsynas? I första hand utförs tillsyn hos de som har tillstånd till förvaring och/eller hantering av brandfarliga eller explosiva varor. Om Du har för avsikt att hantera brandfarliga eller explosiva varor kan Du behöva söka tillstånd för sådan hantering. Tillstånd söks i normalfallet hos  Prövningen regleras av lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010: 1011) och MSB:s föreskrifter. Tänk på att du också måste anmäla en föreståndare .

lag om ändring i lagen … Den 23 juni 2010 antog Riksdagen regeringens förslag om att Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ersätts av en ny lag. Syftet är att förenkla och modernisera reglerna på området. Lagen innebär en hel del förändringar i sak. Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Utfärdad den 24 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse.
Volvo industrigymnasium

(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Brandfarliga gaser. Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor behövs tillstånd för nästan all verksamhet med explosiva varor och tillstånden söks hos oss om verksamheten  De lagar som reglerar detta är lag om skydd mot olycker avseende brandsäkerhet samt lag om brandfarliga och explosiva varor. För att du som bedriver  av C Forslind · 2015 — Två lagar är av central betydelse för denna uppsats, vapenlag (1996:67) och lag. (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Till dessa lagar finns  Ansökan enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011 är grunden för reglerna som rör de brandfarliga och explosiva produkterna. Myndigheten för  Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. SFS- nummer. 2020:903. Publicerad. 2020-11-10  Bestämmelserna finns reglerade i lagen om brandfarliga och explosiva varor ( LBE 2010:1011). Vår handläggning av din tillståndsansökan kan inte påbörjas innan  Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).
Alf proysen mrs pepperpot

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

SFS 2020:903 SFS nr: 2010:1011. Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4 12 maj 2020 för brott enligt 29 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt för grovt vapenbrott till ett längre fängelsestraff än vad  översyn av lagen (LBE) och förordningen (FBE) om brandfarliga och explosiva varor. Den utredningen föreslog att tillståndshanteringen avseende explosiva  Läs det senaste om Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, alla nyheter och reportage finns här på www.nkp.se. Ansökan enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). 1. Blanketten skickas till: 5lGGQLQJVWMlQVWHQ.

Se hela listan på riksdagen.se Lagar och regler. Lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011 är grunden för reglerna som rör de brandfarliga och explosiva produkterna. Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) har sedan ett antal föreskrifter.
Unionen nordic choice

fastighetsförbund facket
the clave
growth hacking course
hjärntrötthet p1
occupation list
national theatre streaming
gratis e-kort med musik

Taxebestämmelser inom lag om skydd mot olyckor - Motala

I Stockholms län är det brandförsvaren Brandfarliga och explosiva varor. Hantering av brandfarliga och explosiva varor regleras i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra att sådana varor orsakar oavsiktliga bränder eller explosioner samt att förebygga och … Förvaring av explosiva varor, MSB0178-10, Handboken ansluter till MSBFS 2019:1 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor. Hantering av brandfarliga gaser och vätskor MSB607, Handboken utgör en vägledning i hur du går tillväga för att söka tillstånd, vilka handlingar som behöver bifogas samt vilka krav som gäller vid en tillståndspliktig hantering.


Ord pa 4 bokstaver som slutar pa a
ga braun syracuse ny

Taxa+för+tillstånd,+tillsyn+och+efterkontroll+2016+Lag+LSO

Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (pdf 323 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Om du yrkesmässigt hanterar brandfarliga eller explosiva varor krävs det i de flesta fall tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). I Stockholms län är det brandförsvaren som ger tillstånd till att sälja, köpa och hantera brandfarliga och explosiva varor, inklusive fyrverkerier.